CHAKRATHERAPIE

de 7 belangrijkste chakra's

Eerste chakra, ook wortel- of stuitchakra genoemd

Chakratherapie | Kassiopeia, Sint-Truiden

Kleur: rood
Situering: tussen aars en geslachtsorganen.

Functie:

 • het recht om te zijn in plaats van angst.
 • Grenzen aangeven.
 • overleving.
 • basisbehoeften, aarding en veiligheid.

Fysiek:

 • bijnieren.
 • beenderen.
 • tanden.
 • dikke darm.
 • benen en voeten.
 • bloedsomloop.
 • eetstoornissen.

Gezond eerste chakra: Goed geaard zijn. Geeft een gevoel van veiligheid en stabiliteit. Geeft een goede verbinding met het fysieke lichaam.

Onderactief eerste chakra: Geeft bange en nerveuze neigingen. Gevoelens van angst en depressie. Het gevoel niet welkom te zijn; gebrek aan zelfvertrouwen. Kan tot concentratiestoornissen leiden.

Overactief eerste chakra: Neiging tot overdreven drang naar welstand; materialistisch en hebzuchtig. Neiging tot gierigheid en egoïsme. Problemen met veranderingen. Obsessie om zich veilig te voelen.

Tweede chakra, ook sacraal-of heiligbeenchakra genoemd

Chakratherapie | Kassiopeia, Sint-Truiden

Kleur: oranje
Situering: in onderbuik net onder de navel.

Functie:

 • het recht om te voelen in plaats van schuldgevoel.
 • emoties/gevoelens.
 • genot.
 • seksualiteit.

Fysiek:

 • geslachtsklieren- en organen.
 • urinewegen en blaas.
 • heupen en lage rug (heiligbeen).

Gezond tweede chakra: Gevoelens kunnen gemakkelijk uitgedrukt én besproken worden. Men staat open voor intimiteit. Gepassioneerd en levendig. Geen problemen met seksualiteit.

Onderactief tweede chakra: Stijf, a-emotioneel. Pokerface (emotieloos). Neiging gesloten te zijn naar anderen toe, ook seksueel (frigiditeit). (Overdreven) schuldgevoelens.

Overactief tweede chakra: Neiging steeds (té) emotioneel te reageren; emotionele instabiliteit. Neiging tot verslavingen, ook seksueel. Obsessieve, emotionele gehechtheid aan mensen. Overdreven jaloers. Angst voor lust.

Derde chakra, ook zonnevlechtchakra genoemd

Chakratherapie | Kassiopeia, Sint-Truiden

Kleur: geel
Situering: boven de navel, ter hoogte van de maagstreek

Functie:

 • recht om te handelen in plaats van schaamte.
 • wilskracht en energie.
 • staat voor de interactie met de omgeving, de andere mensen; de groep.
 • je doen gelden.
 • levensdoelen stellen.

Fysiek:

 • spijsverteringsorganen (maag, lever, pancreas,...)
 • bloedspiegel (suikerziekte, spierkrampen,...)

Gezond derde chakra: Sterke wilskracht. Voldoende zelfwaardering. (Zelf)-controle.

Onderactief derde chakra: Neiging tot passiviteit en besluiteloosheid. Weinig discipline en/of wilskracht. (Overdreven) schuchterheid. Slachtoffermentaliteit; niet kunnen verkrijgen van wat men wil. Gebrek aan eigenwaarde.

Overactief derde chakra: Erg dominerend; behoefte om gelijk te krijgen, macht te hebben. Zeer sterk aanwezig (over emotioneel). Kritisch/ oordelend. Agressief gedrag en woedeaanvallen zijn mogelijk.

Vierde chakra, ook hartchakra genoemd

Chakratherapie | Kassiopeia, Sint-Truiden

Kleur: groen en roze
Situering: ter hoogt van hartstreek/ borst

Functie:

 • recht om te beminnen én bemind te worden in plaats van verdriet.
 • liefde en affectie in relaties.
 • Verbondenheid.
 • Mededogen.
 • Harmonie.

Fysiek:

 • hart en longen.
 • bloedsomloop.
 • borsten en schouders.
 • huid.

Gezond vierde chakra: Vriendelijk en inlevend. Harmonieuze relaties.

Onderactief vierde chakra: Koel en/of afstandelijk. Onverdraagzaam voor jezelf en anderen. Asociaal, waardoor vaak eenzaam. Verbittering door ontgoocheling/ vijandigheid.

Overactief vierde chakra: Verstikkende liefde door bezitsdrang. Overdreven opofferende liefde door bezitsdrang en/óf verlatingsangst; "afhankelijkheidsrelaties". Liefde met zelfzuchtige redenen.

Vijfde chakra, ook keelchakra genoemd

Chakratherapie | Kassiopeia, Sint-Truiden

Kleur: lichtblauw tot blauw
Situering: ter hoogte van de keel, halsstreek

Functie:

 • recht om de waarheid te spreken én te horen in plaats van leugens.
 • zelfexpressie, communicatie.
 • zich kunnen uiten.

Fysiek:

 • keel
 • oren
 • stem
 • hals en nek
 • mond

Gezond vijfde chakra: Je probleemloos kunnen uitdrukken, kan ook op een artistieke manier zijn.

Onderactief vijfde chakra: Spraakstoornissen zoals stotteren, afasie,... Neiging te zwijgen; introvert en verlegen.

Overactief vijfde chakra: Neiging te veel te spreken, veelal zónder iets te "zeggen". Onvermogen te luisteren naar anderen. Anderen steeds onderbreken in hun gesprek.

Zesde chakra, ook derde-oogchakra genoemd

Chakratherapie | Kassiopeia, Sint-Truiden

Kleur: koningsblauw, indigo of violet
Situering: tussen de wenkbrauwen

Functie:

 • recht om te zien en te horen in plaats van illusies.
 • inzicht en visualisatie (verbeelding).
 • intuïtie.

Fysiek:

 • hoofdpijn.
 • sinusitis.
 • oogklachten.

Gezond zesde chakra: Goede intuïtie. Goed geheugen. Neiging tot (gezonde) fantasie.

Onderactief zesde chakra: Tekort tot geen verantwoordelijkheidsgevoel; niet voor jezelf denken en teveel leunen op anderen hun mening. Rigide in denken; tekort aan fantasie. Concentratieproblemen; gemakkelijk in de war geraken. Slecht geheugen; leerproblemen. Slecht zicht.

Overactief zesde chakra: Leven in fantasiewereld; niet met beide voeten op de grond staan. Last van nachtmerries. Neiging tot hallucineren. Obsessief gedrag.

Zevende chakra, ook kruin-of kroonchakra genoemd7

Chakratherapie | Kassiopeia, Sint-Truiden

Kleur: zilverwit of violet
Situering: boven op het hoofd (de kruin)

Functie:

 • recht om te wéten in plaats van te vólgen..
 • spiritualiteit en diepe wijsheid.
 • geestelijk kracht.
 • hoger bewustzijn; kennis, wijsheid en begrip.
 • één zijn met de wereld in en rondom jezelf.

Fysiek:

 • hoofdpijn en migraine.
 • geheugen.
 • centraal zenuwstelsel, zenuwbanen

Gezond zevende chakra: Geen (voor-)oordelen, niet over anderen, noch jezelf. Sterk bewust van de wereld in en rondom jezelf. Rust vinden door innerlijke wijsheid en begrip.

Onderactief zevende chakra: Niet erg bewust van spiritualiteit. Rigide in denken. Starre overtuigingen. Overdreven rationaliseren van de situaties.

Overactief zevende chakra: Verwaarlozen van het lichamelijke. Vluchten voor de realiteit in spirituele verslaving. Neiging tot depressie en geestelijke uitputting.